Serie 5024-A

SMD M.2 Buchse, Kodierung "A"

SMD M.2 Buchse, Kodierung "A"

Höhe: 3,05mm, 1-7/16-75 pin


Datenblatt (.pdf 320 KB)

Serie 5024-B

SMD M.2 Buchse, Kodierung "B"

SMD M.2 Buchse, Kodierung "B"

Höhe: 3,05mm, 4,05mm, (8,5mm), 1-11/20-75 pin


3D Modell 5024Bx32 (.stp 2 MB) Höhe 3,05 mm

3D Modell 5024Bx42 (.zip 549 KB) Höhe 4,05 mm

Datenblatt (.pdf 761 KB)

Serie 5024-E

SMD M.2 Buchse, Kodierung "E"

SMD M.2 Buchse, Kodierung "E"

Höhe: 3,05mm, 4,05mm, (6,7mm), 1-23/32-75 pin


Datenblatt (.pdf 829 KB)

Serie 5024-M

SMD M.2 Buchse, Kodierung "M"

SMD M.2 Buchse, Kodierung "M"

Höhe: 3,05, 4,05, 6,55 und 8,5 mm, 1-58/67-75 pin


3D Modell 5024Mx42 (.stp 1 MB) Höhe 4,05mm

3D Modell 5024Mx85 (.stp 1 MB) Höhe 8,50mm

Datenblatt (.pdf 1 MB)

Serie 5025

M.2 Montage Mutter für 5024

M.2 Montage Mutter für 5024


Datenblatt (.pdf 93 KB)