Serie 0670

Dual Smartcard 2x 8 Pin THT

Dual Smartcard 2x 8 Pin THT

Schalter: normal offen oder geschlossen, 62,00 x 40,00 x 17,75 mm


Datenblatt (.pdf 108 KB)

Serie 0671

Dual Smartcard 2x 8 Pin THT

Dual Smartcard 2x 8 Pin THT

Schalter: normal offen oder geschlossen (eine Seite), 62,00 x 40,00 x 17,75 mm


Datenblatt (.pdf 111 KB)

Serie 0673

Dual Smartcard 2x 8 Pin THT, mit Standoff

Dual Smartcard 2x 8 Pin THT, mit Standoff

Schalter: normal geschlossen (eine Seite), 62 x 40 x H, H=20,90/21,25/23,30 mm, Standoff: 3,15/3,50/5,55 mm


Datenblatt (.pdf 113 KB)